INSPIRERENDE BRONENERGIE OP DE VERDIEPINGSDAG ZATERDAG 28-11-2020

“Elke waterstroom vindt zijn oorsprong in een bron en vindt zijn voltooiing in de oceaan”.

IN VERBINDING PULSEN
Na een inleidende meditatie gingen we aan het werk met Holistic Pulsing: nu met speciale aandacht van de Pulser voor de afstemming op de pulsee en hulp vanuit de BRON. Soms ervaren mensen een extra energie. Alsof je gedragen wordt. Je komt dan in een flow.

ALLES MAG ER ZIJN
Fijn om de levensthema’s te delen.
Elkaar ondersteunen in ieders groeiproces.
Dat geeft moed en power om de dingen te laten zijn.
En soms zelfs is het moment rijp om jouw dromen te verwezenlijken.

IN STILTE
Door in alle rust te pulsen kun je je gemakkelijker focussen.
Er was tijd en ruimte voor emoties, die als vanzelf naar boven kwamen.
Dit uit zich in een lach en een traan.

INTUÏTIEF PULSEN
Aandacht voor aardende, speelse en ondersteunende pulsen.
De handen laten gaan naar plekken, waar het lichaam om vraagt.

PULSGOLF
Tovi Browning spreekt in haar boek over de pulsgolf:
zodanig comfortabel werken, zodat de pulsbeweging het hele lichaam kan bereiken.

EVALUATIE: WAT NEEM JE MEE?
Via kleuren ervaringen uitwisselen. Dit was een veelzeggende schitterende evaluatie.
Een leerzame dag met mooie ervaringen en ontmoetingen.
We sluiten af met een dankbaar en warm gevoel.

WIL JE MEEDOEN MET EEN HOLISTIC PULSING ACTIVITEIT?
ZATERDAG 9 JANUARI 2021
van 14.00-16.00 uur is er een open dag in ‘De Vrije Stroom’ te Oisterwijk
Aanmelding bij Lies Veens
liesveens@gmail.com
Via de site: www.devrijestroom.nl
Of tel 013-5210707