BIJSCHOLING HOLISTIC PULSING IN “DE VRIJE STROOM” OISTERWIJK ONS AANBOD VOOR HET NAJAAR 2019 IS: 3 VERDIEPINGSDAGEN EN EEN ACTIEVE AVOND OVER ENERGIE

 

ZATERDAG 12 OKTOBER 2019: 11.00-15.00 u

PULSEN VANUIT DE FLOW

Je wordt op deze dag uitgedaagd tot nieuwe puls ervaringen.

FRANS LAP EN LIES VEENS geven deze dag samen.

Kosten € 50,00                    (ER IS NOG EEN PLEKJE VRIJ)

 

ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 van 11.00 -15.00 u

HOLISTIC PULSING EN ENERGIE_IN_BALANS

HANS LENTZ EN LIES VEENS GEVEN DEZE VERDIEPINGSDAG SAMEN.

Kosten € 50,00                     (ER ZIJN NOG 2 PLEKJES VRIJ)

 

WOENSDAG  13 NOVEMBER  2019 van 20.00-22.00 uur

“BE ACTIVE”door Hans Lentz  

Op deze avond wordt je uitgenodigd om in beweging te komen.

In een groep van maximaal 8 personen ga je ervaring opdoen met ENERGIE.

Kosten € 15,00                  ( Binnenkort hierover meer informatie).

 

ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 van 11.00-15.00 u

WORKSHOP HANDREFLEX 

EEN IMPULS VOOR JOUW HELENDE HANDEN

Gastdocente  is EVELIEN VAN SETTEN VAN DER MEER

Kosten € 50,00                   (ER ZIJN NOG 3 PLEKJES VIJR)

 

Informatie en opgave: Frans Lap of   Lies Veens T 013-5210707

Mail naar liesveens@gmail.com

Of kijk op onze website www.devrijestroom.nl/blog voor het laatste nieuws