EENHEID, VERBONDENHEID EN LIEFDE: Dat zijn de kernbegrippen in onze tijd, de nieuwe tijd.Met deze woorden leidde FRANS LAP de inspirerende verdiepingsdag in op 6 mei 2017. Dit tegenover het achter ons liggend tijdperk, waarin individualiteit, macht en ratio aan de orde waren. DE KRACHT VAN HET DENKEN zit in het kunnen begrijpen, vatten, analyseren.…

Lees meer

Door:  Frans Lap en Lies Veens Datum: 14 juni 2014. We waren met negen mensen, inclusief leiding. De verwachtingen waren divers. Sommigen waren nieuwsgierig, anderen kwamen voor verdere verdieping, weer anderen wilden zich laten verrassen. Het eerste deel van de dag stond in het teken van de BRON. Ik heb uitgelegd dat de belangstelling hiervoor…

Lees meer