CREEREN IN VRIJHEID VIA DE TAAL VAN HET LICHAAM door Lies Veens

Een geslaagde Holistic Pulsing Verdiepingsdag 14 april 2018.

DE FOCUS VAN DEZE DAG LAG OP CREATIE: creëren in vrijheid.

DE DOLFIJNMEDITATIE door Frans Lap gaf innerlijke speelruimte.

DOOR DE HARPKLANKEN VAN LONNEKE JANSEN kwam de dolfijn nog meer tot leven.

OP basis van de spreekstem kon Lonneke verklanken welke persoonlijke toon er nodig was.

Soms waren het meerdere tonen en werd het een proces van laag naar hoog.

‘Het lichaam spreekt’

Afstemming op de lichaamstaal, zowel door de harpiste als door de pulsers is een kunst.

Door de afgestemde harpbegeleiding werd het een feestje van verfijning.

Het pulsen ging met methodische aanwijzingen door Lies als vanzelf.

De boodschap die Lonneke via het instrument in woord en beeld meegaf was:

WEES BLIJ OM WIE JE BENT EN LAAT JEZELF ZIEN.

In de evaluatie bleek ieder bijzonder GOED GESTEMD te zijn over deze vorm van INPULSING zijn met elkaar.

Als toegift nog een muziekimprovisatie met een dans voor twee.

Het was EEN DAG VOL LEVENSKRACHT.

De dagen erna is deze warmtekracht in het lichaam nog voelbaar.

Een gevoel wat je wilt vasthouden en vraagt om herhaling.

Interesse in deze ‘dansende’ en ‘wiegende’ methodiek van lichaamswerk?

In september starten Frans Lap en Lies Veens een nieuwe Holistic Pulsing Opleiding Niveau 1.

T 013-5210707 info@devrijestroom.nl;