DE HOLISTIC PULSING DIPLOMERING OP ZATERDAG 3 juni 2023 WAS WEER HARTVERWARMEND.

CREATIEVE EINDPRESENTATIE IN WOORD EN BEELD

HOLISTIC PULSING IS VOOR MIJ ….
Met de opdracht en de “ vriendelijke stimulatie “ om deze zin af te maken gingen de cursisten er thuis mee aan de slag.
En… met verrassende resultaten.
Met trots geven we hier graag een inkijkje in.

RONALD
“HOLISTIC PULSING IS VOOR MIJ…
MEEBEWEGEN MET HART EN HANDEN”
Ronald vertelde hoe blij hij geworden was van de combinatie HP EN ENERGIE.
Als je de techniek beheerst is HP al fijn om te geven en te ontvangen.
Als je je bewust wordt wat HP met de energie doet van jouzelf en de ander, dan komt het enthousiasme en de passie naar boven.
De HP opleiding heeft hem veel BLIJHEID gegeven in het leven: zijn hart geopend.
Inmiddels heeft Ronald veel mensen met zijn liefdevolle werkwijze kunnen helpen.
Zijn ervaring is, dat zijn handen letterlijk zijn veranderd: van werkhanden naar zachte warme handen.
Hoe mooi is dat…

VIMALA:
“HOLISTIC PULSING IS VOOR MIJ…
EEN ONTDEKKINGSREIS….DIEPZIELDUIKEN”
Vimala vertelt dat HP een reis is om bij de essentie van het leven te komen.
Als het leven teveel prikkels geeft (je hyper wordt) of te weinig ( je hypo wordt)
geeft het pulsen HET IN BALANS ZIJN weer terug.
In zachtheid je lichaam uitnodigen te schudden, stromen, dansen, bewegen geeft haar energie.
TOVI BROWNING, grondlegger van HP, geeft met deze mooie lichaamsgerichte methode aan hoe je de sleutel naar de wijsheid van je lichaam kunt ontdekken.

DANK AAN DUNJA
Het was fijn voor Frans en mij om deze hele serie van 16 cursusdagen samen met de stagiaire te mogen doen.
Voor Dunja was het een groeiproces van leerling tot meester.
Elk niveau gaf weer meer zelfvertrouwen.
In het puls- lesgeven en meditaties is er een rust gekomen bij Dunja , die weldadig is.

Wil je gepulst worden door Ronald uit Zoetermeer:
Mail naar
r.vanduivendijk@outlook.com

Wil je in Rumst in België (nabij Antwerpen) lessen volgen,
Neem dan contact op met Dunja:
dunja.mano@hotmail.be

WELKOM OP DE OPEN DAG 2 SEPTEMBER 2023 van 14.00-16.00 u.
Heb je interesse in de Open Dag voor de HP opleiding en activiteiten
door Frans Lap en Lies Veens?
Welkom in
“DE VRIJE STROOM”
Bim van der Kleistraat 1
Oisterwijk

www.devrijestroom.nl
liesveens@devrijestroom.nl