DE HOLISTIC PULSING OPLEIDING GEEFT JE INZICHT IN JEZELF EN ZELFVERTROUWEN

NIEUWE IMPULSEN
In de HP lessen krijg je meer puls-variaties en uitdaging aangeboden, wat weer nieuwe impulsen geeft.
Bij het aanleren van iets nieuws kom je jezelf tegen.
Kan ik dat wel?
Het ziet er zo gemakkelijk uit.
Weten hoe je leert helpt.

De een moet het zien, de ander wil veel tekst horen of weten door erover te lezen.

NON-VERBALE COMMUNICATIE
Kijken naar lichaamstaal is een kunst.
Door de woorden heen luisteren geeft verdieping in het contact.
De fijne ervaring om gehoord en gezien te worden.

Dit geeft vertrouwen om in overgave te komen.

POSITIEVE FEEDBACK
Het is fijn om van elkaar te horen
hoe de ontspanning doorwerkt.

Deze positieve feedback werkt bevestigend voor de gever en vergroot het zelfvertrouwen.

IN VERBINDING MET JOUW KERN
Bijzonder om bij jezelf te ontdekken waar het zelfvertrouwen voelbaar is.
Je kunt altijd teruggaan naar deze KERN in jezelf.

Dit geeft power en zin om nog meer nieuwe dingen te leren.

HOE ZIET DE HP OPLEIDING ERUIT?
Je start met een kleine groep van 4 tot 6 deelnemers.
HP 1 en HP 2 BASISCURSUSSEN

Dit zijn 2 series van 4 zaterdagen.

Wil je je verder ontwikkelen in het HP lichaamswerk, dan kun je je inschrijven
voor een vervolg.
HP 3 en HP 4 VERVOLGCURSUSSEN
Hierin krijg je 7 individuele leer-en supervisies aangeboden
en nog een keer 2 series van 4 zaterdagen vervolgcursus.

Na 16 lesdagen, 2 verdiepingsdagen en het individuele leertrajecten ontvang je een HOLISTIC PULSING DIPLOMA.

DOCUMENTATIE
In het tekst en foto boek ‘Puls je vrij’ kun je alles nalezen en thuis oefenen.

OPGAVE
Het nieuwe programma van Januari 2023 ligt klaar.
Heb je zin om een HP zelf te ervaren of een ontspanningssessie te leren geven neem dan contact op met Frans Lap of Lies Veens.

Kijk op onze website