De kracht van het voelen

EENHEID, VERBONDENHEID EN LIEFDE: Dat zijn de kernbegrippen in onze tijd, de nieuwe tijd.Met deze woorden leidde FRANS LAP de inspirerende verdiepingsdag in op 6 mei 2017. Dit tegenover het achter ons liggend tijdperk, waarin individualiteit, macht en ratio aan de orde waren.

DE KRACHT VAN HET DENKEN zit in het kunnen begrijpen, vatten, analyseren. Als je iets omvat, scheidt je het af van de rest.
DE KRACHT VAN HET VOELEN werkt anders. Dat stemt af, maakt contact, van subject tot subject, leeft van en in de verbinding, van de eenheid van alles.Eenheid, verbondenheid en volheid ervaren is helend. Je voelt wie je ten diepste bent. Dat lost vaak problemen op, letterlijk: als suiker in heet water. Daarom is de verbinding met DE BRON IN JE , JOUW ZON, helend en genezend. Wellicht is dat de oorspong van het woord geZONdheid…

HOLISTIC PULSING past in de NIEUWE TIJD.
Het is erop gericht eenheid te ervaren in jezelf, jezelf helemaal te voelen, wat afgescheiden is in je bewustzijn er weer bij te halen.
Holistic Pulsing verzamelt je weer, trekt de aandacht naar binnen, naar de kern. Je komt in lettrerlijke zin weer tot jezelf.
Hoe meer je met jezelf weer verbonden bent, hoe meer je je ook verbonden voelt met anderen en met je omgeving.
Als je vanuit je intuitie leert pulsen, kom je in een flow, een dans.
Je kunt beiden die eenheid ervaren: de pulser, die de sessie geeft en de pulsee, die de sessie ontvangt.
Als je ziet hoe levendig iemand na een Holistic Pulsing behandeling uit de ogen kijkt en zich soepeler beweegt, ervaar je dat die BRONKRACHTEN echt werken.


Het was mooi om te zien hoe na afloop ieder met een gevoel van dankbaarheid en stille verwondering naar huis ging.
Zowel de filsosofische kant van het denken als het voelen en het doen vanuit het voelen zijn ruimschoots aan bod geweest.
Het ontmoeten en delen van ervaringen met collega’s geeft weer een postieve energie. Belangrijk voor als je zelf weer in de praktijk aan het werk bent. Mocht je hierdoor (aan-)geraakt worden, neem contact op met Frans Lap of Lies Veens : info@devrijestroom.nl of bel naar 013-5210707.