Wat doet een Holistic Pulsing behandeling in de praktijk?

Er is een ruim aanbod van voor elke leeftijd.

Babypulsing

Al in de zwangerschap is het mogelijk om de moeder fysiek te ondersteunen en ontspanning te geven in het veranderende lichaam. Als de baby geboren is, is het fijn om na enkele maanden een moeder-kind puls te geven. De zachte wiegbeweging geeft rust en vertrouwen. In het bijzonder bij huilbaby’s of bij slaapproblemen kan het helpend zijn.

Kinderpulsing

Het zacht wiegen geeft rust en omhulling. Het helpt om alle prikkels die op een (hoog-) gevoelig kind afkomen in alle rust te verwerken. Omdat een kind niet altijd kan vertellen wat er speelt en wat het meemaakt wordt na afloop ter verwerking getekend met kleurkrijtjes.

Jongerenpulsing

Voor een jongere is prettig om in de wereld van emoties wat helderheid en rust te ervaren. De individuele aandacht voor hun eigen vragen is helend voor hen. Belangrijke ervaring is het groeiend vertrouwen in het eigen lichaam. Verder worden ze uitgedaagd aan te geven wat ze wel of niet prettig vinden. Daardoor worden ze assertiever in hun dagelijks leven en kunnen ze het leven beter aan, zoals het erbij willen horen.

Holistic Pulsing voor volwassenen

Als het leven zwaar voelt door emotionele en fysieke situaties kan Holistic Pulsing je zelf weer tot ontspanning brengen en daardoor verlichting en verheldering geven.

Holistic Pulsing en burn-out

Bij langdurige processen, zoals een burn-out, kan het ritmisch pulsen weer houvast geven. Inzicht in het proces en liefdevolle aandacht kan het zelfvertrouwen weer vergroten.

Holistic Pulsing en Gewichtsvragen

Zowel bij gewichtsschommelingen, als teveel of te weinig gewicht is er aandacht voor het fysieke en emotionele lichaam. De combinatie van inzicht geven in de oorzaak en het verwennen van het lichaam door Holistic Pulsing geeft meer zelfacceptatie. De eerste stap op weg naar het wensgewicht.

Holistic Pulsing en ouderen

Bij het ouder worden nemen de fysieke ongemakken toe, wat doorwerkt in leven van alledag. Door het in beweging brengen van het lichaam worden spier en gewrichtsproblemen verlicht . Hierdoor krijgt de oudere een impuls om zelf in beweging te komen in denken, voelen en doen.

 

De Vrije Stroom Holistic PulsingInteresse in een Holistic Pulsing sessie?

Neem contact op met Frans Lap en Lies Veens van De Vrije Stroom