Een nieuw logo!

De website is vernieuwd! Ziehier nu ook het vernieuwde logo!

De Vrije Stroom LogoWie goed kijkt ziet het oude logo erin terug, maar met enkele veranderingen. Die geven de ontwikkelingen van de laatste tijd aan. We zijn wel in een nieuw vaarwater gekomen, maar niet fundamenteel veranderd.

Eerst was er een blauwe golf beweging in het centrum van de blauwe ellips of ei. Beeld van bewegend water. Stond die eerst voor De Vrije Stroom als geheel, nu staat hij vooral voor de hoofdstroom: Holistic Pulsing, geleid door Lies. Nu is een tweede golfbeweging erbij gekomen, in een andere kleur, groen. Die verbeeldt de Volg-je-hart-coaching van Frans, Die coaching is een soort hernieuwde start van het werk van Frans in de Vrije Stroom.

Het bijzondere is dat beide golfbewegingen samen ineens iets nieuws vormen! Een lemniscaat, symbool van het Oneindige. Maar ook van naar buiten komen en naar binnen gaan, van ieder zijn eigen weg gaan, maar ook steeds weer samen in eenheid, van zacht wiegen of pulsen rond het centrum van het lichaam, van uitdagen en bemoedigen. Van actie en rust.

Als vanzelf ontstond in het midden een hart. Een hart als centrum van al ons werk, beeld van onvoorwaardelijke liefde en verbondenheid. Het hart is steeds bron en uitgangspunt van wat we doen en in het hart komt het ook weer samen. Dat geldt voor Holistic Pulsing, Volg-je-hart-coaching, meditatie, paranormaaltherapie en alle andere activiteiten van de Vrije Stroom.

Frans en Lies