Een wervelende VERDIEPINGSDAG VOOR DE INTENSIEF BELEVENDE MENS met Ine VULLINGHS op 21 mei 2022

WAT IS DE BOODSCHAP VAN INE IN DE INLEIDING: INTENS BE-)LEVEN?
Uitdaging voor een hooggevoelige:
blijf bij jezelf verbonden met jouw Hart.
Door goed voor jouzelf te blijven zorgen kun je er ook zijn voor de ander zonder te vervloeien in die persoon.
Naast vluchten, vechten en bevriezen is vervloeien een vierde afweermechanisme.
Deze kun je je leren herkennen:
Wanneer vervloei je, wanneer verbind je je?
WEES JE BEWUST DAT JE DE DINGEN INTENSER BELEEFT ALS HSP-ER.
Probeer je niet aan te passen, maar te ontdekken wie je zelf bent en daarvoor te gaan staan.
Wees mild voor jezelf.
Jij mag er zijn.
Jij doet ertoe.
Jouw beleving doet ertoe.
Alles is energie en alles doet ertoe.
GRENZEN AANGEVEN
In de pulsuitwisseling werd de aandacht gericht op het herkennen van het aanwezig blijven in het lichaam.
Door verbaal en non-verbaal te communiceren in de sessie lukte het alle deelnemers heel goed om in verbinding te blijven met zichzelf en de ander.
EXTRA VOELSPRIET
Door je af te stemmen op jouw intuïtie als pulser ontdek je deze extra voelspriet:
je ervaart aan den lijve wanneer je de energie overneemt: wat is van jou en wat van de ander?
Nu nog de stap zetten om er naar te luisteren, er op te reageren en te handelen.
Wanneer de ontvanger dan ook zijn/haar op de pulser gerichte alertheid loslaat en zich overgeeft,
kan door beiden optimaal genoten worden van de pulssessie.
EVALUATIE
Het was een mooie ontmoetingsdag waarin ruimte was voor plezier en emoties.
Huilen en lachen liggen dicht bij elkaar.
Het goed opvangen van wat los komt tijdens het proces kost tijd. Ruimte hiervoor was weldadig.
Een vervuld gevoel bij ieder.
NIEUWE INZICHTEN
-Mag mijn weg in jouw ogen een omweg zijn?
-Kan ik mezelf toestemming geven aan anders te zijn?
En niet te zijn zoals anderen willen dat je bent.
-Als je geboren wordt: wie ben je dan?
Vragen je ouders: wie ben jij?
Of hoor je wat je moet worden?
-Een nieuwetijdskind kan zich minder aanpassen. Het daagt ons uit authentiek te zijn. En los te komen van de gehoorzaamheidscultuur.
-Als ik naar mijn hart luister en alle ruis op de lijn weglaat, dan komt er een antwoord op elke vraag.
-Als je jezelf kwijt bent in de chaos van elke dag, ga dan terug naar je aarding.
INTERESSE IN SCHOLING IN 2022?
Ons nieuwe programma voor het najaar ligt klaar.
OPGAVE VOOR BIJSCHOLING:
IN DE HP VERDIEPINGSDAG VAN 11 JUNI
in samenwerking met paranormaaltherapeut Hans Lentz zijn nog 3 plaatsen vrij.
De cursusdag begint om 11.00 uur tot 15.00 uur en kost €60.
Informeer bij Lies Veens
Tel. 013-5210707