ER NAAR TOE ADEMEN

 

Impressie van de Holistic Pulsing Verdiepingsdag van zaterdag 18 januari 2020
Thema: Rouw en verliesverwerking.

In het voorbereidingsuur van het thema kwam het telefoontje binnen van het overlijden van een zeer jong familielid.
Gelijk voel je dan dat het bericht je overvalt. Ook al wisten we van haar ziekteproces.
Mooi hoe Els Klompers, rouw en verliesdeskundige reageerde:
Door niets te zeggen, tijd te nemen en je naar “het gevoel” te laten ademen wat je eigenlijk niet wilt voelen.
De uitwerking die het heeft is, dat je weer in je eigen rust komt.
De behoefte aan familiecontact:
Elkaars hand figuurlijk en letterlijk vasthouden.
En tot het besef komen, dat je vooral niets moet doen.

“ALLES IS GOED“
Als jij merkt, dat jouw reactie mag van jezelf en de ander,
komt er ruimte in je lijf.
Dit gebeurde ook in de groep waarin we elkaars ervaringen met rouw deelden.
Daarna was er ruimte voor praktijkvragen.
Fijn dat er een plek is waar je je veilig kunt voelen om je ervaringen met dit verdriet te delen.
Of het nu kort geleden is of uit je vroegste jeugd: het is er gewoon.
Bij de uitwisseling van het pulsen werd rekening gehouden met het rouwproces van ieder persoonlijk.

AANDACHT GEVEN AAN WAT ER IS
Waar in je lichaam voel je dit verdriet?
Door deze vraag gaat de aandacht vanzelf naar binnen.
Door uit te nodigen erbij te blijven en er naar toe te ademen verandert er iets. Alsof de pijn geheeld wordt.
Herinneren is vaak hoopgevend.
Hierdoor kun je weer een doorkijkje naar de toekomst ervaren.
DANK AAN ELS VOOR DE INSPIRATIE.
Mocht je interesse hebben in
HP ROUWVERWEKING
Er is een leerroute van 5 supervisies met literatuur en praktijkopdrachten.
Je leert via HP lichaamswerk rouwprocessen te herkennen en te helpen verwerken.
Holistic Pulsing werkt daarbij troostend, bewustmakend, en brengt het zenuwstelsel tot rust.
Het is een zachte, tere en aangename behandelmethode
Deze wordt gegeven door Lies Veens.
Tel: 06-22252103
Of kijk op de website
www.devrijestroom.nl