Holistic Pulsing in het licht van eenheid van lichaam en geest


Op de open dag van 3 september 2022 was dit het thema, waarmee we het nieuwe cursusseizoen geopend hebben.
Frans geeft een korte inleiding hierover.
Geest en lichaam zij niet te scheiden: ze zijn een.
Een lichaamsdeel is altijd bezield en wel door de ziel van de lichaamsdrager”.
Een lichamelijke aandoening geeft aan dat er in diepere ziele- en geestelijke lagen iets speelt, wat naar buiten wil komen.
Aandacht voor de psychische en spirituele achtergronden bij ziektes en ongemakken is heel wezenlijk.
De genezende krachten in de mens zelf zijn vaak groter dan we zelf kunnen voorstellen.

BALANS LICHAAM EN GEEST
In Holistic Pulsing zie je hoe de Pulser niet alleen de klachten behandelt, maar iemand probeert bij zijn of haar KERN te brengen.
Die kern van de mens weet wat er nodig is voor een goed evenwicht in het geheel van lichaam en geest.
Het pulsen is een beweging van evenwicht zoeken en de balans vinden.

GEZOND ZIJN
geZONd zijn
Je innerlijke ZON,
Je GODDELIJKE KERN,
Je WEZEN
die LICHT EN LIEFDE is
die helemaal en overal door je heen schijnt.

Holistic Pulsing probeert met respectvolle aandacht voor de hele mens eventuele blokkades op te lossen.
Hij of zij voelt zichzelf steeds meer, voelt zich BEMIND, VRIJ, bij zichzelf in LIEFDE.
De HELENDE WERKING gaat naar alle kanten van de persoon uit.

BEWUSTWORDING IN DE PRAKTIJK
We ontmoeten veel mensen, die ontdekken, dat ze hooggevoelig zijn.
Vaak zijn de zintuigen overbelast en staat het zenuwstelsel snel onder druk.
Met HOLISTIC PULSING EN BEWUSTWORDING kunnen we effectieve hulp bieden.
Hulp door de overspoelende energie af te voeren en het teveel aan indrukken filteren.
De gepulst persoon komt weer helemaal tot zichzelf.
Dit mochten we op deze Open Dag weer zien en ervaren.

SAMENWERKING
Bij de demonstratie van het pulsen maakte Hans een mooie inzichttekening.
Dit geeft de pulservaring een extra dimensie.
Ook hebben Frans en Lies samen een korte puls gegeven, waardoor je gemakkelijker in de overgave komt als pulsee.
Ook de ZITPULS kwam in beeld.

Wil je meer informatie:
Kijk dan op de website
www.devrijestroom.nl/blog