HOLISTIC PULSING EN ROUWVERWERKING: cursusaanbod ‘op maat’.

De Vrije Stroom Waterlelie
LUISTEREN MET HART EN HANDEN
Helpend aanwezig zijn door te luisteren met je hart.
Bij Holistic Pulsing ‘luister je ook met je handen’.
HP lichaamswerk is een mooie manier om ‘in verbondenheid’ te zijn met de ander.
De zachte aanraking is helend.
Holistic Pulsing helpt om mensen bij hun gevoel te brengen
Het helpt om de verstopte emoties
te laten zijn, in liefde en acceptatie.
Vergelijk een bal met rouwpijn:
Indrukken is AU
De bal veert terug.
Hoe meer je de bal indrukt, hoe harder deze terugveert.
Bewust zijn van wat er echt diep van binnen aanwezig is in jezelf.
Er komt al pulsend een stroom gang van hoofd naar buik naar voeten.
Je komt dichter bij jezelf.
De individuele cursus-op-maat
is voor ieder, die interesse heeft in het thema ROUW.
En hulp wil geven/ontvangen
via lichaamswerk Holistic Pulsing.
Persoonlijk bij verliesverwerking van een dierbare.
Of beroepsmatig bij verliesbegeleiding in de zorg.
Cursusinhoud:
5x leersessies van €75,00. =€ 375
“ Puls je vrij. €. 35
Totaal: € 410
Vakliteratuur:
Persoonlijke afstemming, wat aansluit bij het leerproces.
Bijscholingsaanbod:
Men kan men zich inschrijven voor HP verdiepingsdagen naar keuze. Kosten € 50 per dag.
Kennismaking en informatie:
-elke 1e dinsdagavond vd maand
-open middag 7 september 2019
Inschrijving bij Lies Veens
Holistic Pulsing Oisterwijk
T 013-5210707