IMPRESSIE OVER DE LEZING VAN HANS LENTZ op 7 maart 2018:

H OL I S T I S C H  J E Z E L F  G E N E Z E N.

WAT IS HET WONDER VAN DE MENS?

Een warm welkom aan de deelnemers.

Fijn om het enthousiasme voor deze bijscholingslezing te horen.

Door zo samen te focussen op een onderwerp groeit de energie.

Een mooie meditatie brengt ons naar binnen bij onszelf en als groep dichter bij elkaar.

“RUST BIJ JEZELF, RUST BIJ ONS ALLEMAAL”.

“JE KRACHT IN HET NU BRENGT JE ALTIJD DAAR WAAR JE ZIJN MOET HIER IN HET LEVEN”.

Met deze vertrouwensvolle gedachte van Hans beginnen we de avond.

WAT IS DE BETEKENIS VAN HOLISTISCH GENEZEN?

JE BEKIJKT DE KLACHT  NIET LOS, MAAR PROBEERT DE ZIEKTE OF HET ONGEMAK IN EEN GROTER  GEHEEL ZIEN.

Je zit steeds in een proces, waarin vele factoren een rol spelen.

Jij bent deel van een omgeving.

Hoe schoon is de aarde, de lucht, het water?

Hoe gezond is onze voeding?

Welke economische omstandigheden maak je mee in jouw leven?

Welke invloeden spelen een rol?

En op welke factoren heb je zelf wel invloed?

Terugkijken naar het VERLEDEN: welke klachten heb je in je leven gehad en zit er een rode draad in?

Zijn er psychische processen aan de gang die mijn klachten zouden kunnen verklaren?

Inzicht is al de basis voor genezing.

Dit kan een aanwijzing voor het hier en NU zijn.

En om het pad voor de TOEKOMST uit te stippelen.

Bewust jouw karma oppakken.

Verwerking en acceptatie geven je de nodige energie om boven jezelf uit te stijgen.

DENKEN, VOELEN EN DOEN  hangen sterk samen.

Mentaal , emotioneel en fysiek: alles is één.

En alles is in beweging: op zoek naar balans.

Met een oefening in zelfwerkzaamheid werd de lezing afgesloten.

Er was een warme sfeer toen we allen onze dromen invulden in ‘het holistisch zelfinzichtboekje’.

Met een uitgebreide reader kunnen we er thuis verder mee aan de slag.

Dank aan de deelnemers die door de open sfeer hun vragen stelden, waardoor het een wisselwerking werd.

Dank aan Hans die met veel plezier aan dit ‘project’ gewerkt heeft en een goeie respons kreeg.

Voor meer informatie over de activiteiten van “De Vrije Stroom”, kijk op onze website.

https://devrijestroom.nl/programma-de-vrije-stroom/