MEDITATIES door FRANS LAP MAANDAGAVOND 3 -10 JUNI 2024

Tevens een nieuw aanbod: een serie van 7 meditatie-avonden in het najaar in ‘De Vrije Stroom’

VREDE IN EN MET JEZELF
Mediteren is een manier om in je centrum te komen.
In de Meditatie verleg je de aandacht van buiten naar binnen.
Naar wie je bent als alle denken en emoties tot rust komen.

We laten ons leiden door thema’s die vanuit de deelnemers naar voren komen.
Na de pauze mediteren we in stilte of begeleid door muziek.
In de uitwisseling delen we de ervaringen met elkaar.

De avonden zijn bestemd voor ieder
die rust en stilte zoekt in zichzelf.

Kosten €15 per avond

Inschrijving
tevoren aanmelden
Voor 3 en 10 juni
Tel.013-5210707
Of via mail franslap@devrijestroom.nl

Wie in het najaar weer mee wil doen met de meditaties:
we hebben dan een serie van 7 avonden:
Data 16-30 september
14-28 oktober
11-25 november
16 december 2024 van 20.00-21.15 uur

Info
www.devrijestroom.nl