OPEN MIDDAG en MEDITATIE-AVONDEN DOOR FRANS LAP en LIES VEENS DE VRIJE STROOM, te OISTERWIJK


OPEN MIDDAG

OP ZATERDAG 13 JANUARI 2024

van 14.00-16.00 uur

Je kunt dan kennismaken met ons werk in de praktijk:

zowel meditaties als persoonlijke coaching en met Holistic Pulsing, (opleiding en individuele sessies).

Vrije en gratis inloop.

5 MEDITATIE -AVONDEN IN “ DE VRIJE STROOM”

DE MEDITATIES WORDEN GEGEVEN DOOR FRANS LAP

Frans is naast coach en spiritueel therapeut, al 35 jaar meditatieleraar, waarvan 29 jaar in onze eigen spirituele centra.

HOOP EN VERTROUWEN

We leven in een boeiende, maar ook verwarrende tijd.

Er is veel verandering. Dat geeft onzekerheid.

Het omgaan hiermee vraagt AANDACHT EN BEWUSTWORDING.

En dat is precies wat onze meditaties beogen.

Bewustwording brengt ons bij ons diepste ZIJN en toont ons hoe we vanuit dat Zijn ook kunnen leven, in hoop en vertrouwen.

NIEUWE INSPIRATIE

We laten ons inspireren door de inbreng van de deelnemers, maar ook door Christina van Dreien.

Ze is een jonge Zwitserse vrouw, die haar zeer hoge kennis al op jonge leeftijd vertelt aan haar moeder. LEVEN VANUIT HET HART of vanuit de Liefde staat daarin centraal

HOE ZIET EEN MEDITATIEAVOND ERUIT?

Allereerst willen we in het hier en nu komen via een korte oefening.

Dan volgt een korte inleiding op het avondthema, wat als vanzelf uitloopt in een verdiepende geleide meditatie. Na een korte theepauze volgt een stiltemeditatie.

ALLES IS GOED

De avonden zijn bestemd voor ieder die rust, stilte en meer innerlijke stabiliteit zoekt.

Ervaring in meditatie is niet noodzakelijk

INFORMATIE EN OPGAVE

Data 5 meditatie-avonden o.l.v. Frans Lap en Lies Veens:

MAANDAG

15-29 januari, 26 februari, 11-25 maart 2024

Cursustijd: van 20.00-21.15 uur

Kosten €75 voor de hele serie.

Losse inschrijvingen mogelijk na opgave tevoren.

Kosten €17,50 per avond.

“DE VRIJE STROOM”

PRAKTIJK EN CURSUSCENTRUM

Bim van der Kleistraat 1

OISTERWIJK

Tel: 013-5210707

Tel. Frans voor opgave meditatieavonden 06-23073734

Tel. Lies voor Holistic Pulsing en individuele sessies: 06- 22252103

www.devrijestroom.nl

info@devrijestroom.nl