RITME BRENGT BALANS

Als de blaadjes beginnen te vallen is er een soort onrust.
Elke seizoensovergang brengt een gevoel van verandering en vernieuwing.
Holistic Pulsing kan helpen om deze beweging soepel te laten verlopen en in een positieve flow te komen.
Je voelt je meer in balans, zodat je de onverwachte dingen in het leven beter aankunt.

BEWUST RITMISCH ADEMEN
Om zelf goed in je lijf te komen, leren we de ritmische ademhalingsmethode van Durkheim.
Deze omvat 4 stappen:
LOS
uitademen met jezelf loslaten in je schouders
NEER
jezelf neerlaten van borstgebied naar je bekkengebied
EEN
stil zijn in rust en in een gevoel van eenwording komen
OP
je ademt weer in en stijgt op naar je schoudergebied.

DE JUISTE AFSTEMMING GEEFT EEN GEVOEL VAN THUISKOMEN
Elk mens heeft een eigen ritme.
Met onze handen kunnen we dit aanvoelen.
Je kunt altijd vragen hoe het ritme voelt en dit zonodig aanpassen: iets groter of kleiner.
Zowel de pulser ( gever) als de pulsee ( ontvanger) kunnen dan een harmonie ervaren.

RECHTS- LINKS IN BALANS
Als we de wieg-beweging rustig opbouwen
en de zijwaartse links-rechts beweging vloeiend laten verlopen, ontstaat er een diepe rust.
De pulsbeweging gaande houden is een mooie ervaring, die door oefening als vanzelf ontstaat.
Deze kunst kan ieder zich eigen maken, die erdoor aan-geraakt is.

INTERESSE
Heb je zin om Holistic Pulsing te ervaren in een persoonlijke sessie
of te leren geven in groepsverband,
informeer dan bij Lies Veens
liesveens@gmail.com
www.devrijestroom.nl