ROUWVERWERKING EN CONTACT MET JE DIERBARE OVERLEDENEN een middag met inleiding en gesprek m.m.v. Els Klompers en Frans Lap

Als een dierbare overlijdt, of als je op een andere manier groot
verlies lijdt, valt de rouw rauw op je dak. Allerlei gevoelens en
gedachten komen met golven over je heen op de meest
onverwachte momenten en gooien je uit je lood.
Wat moet, wat kun je ermee? En welke rol kan contact met je
dierbare overledene(n) hierin spelen?
Ela Klompers, rouwtherapeut en Frans Lap, spiritueel
therapeut, zullen hierover een korte inleiding houden en
daarna met de aanwezigen in gesprek gaan.

Zaterdag 5 november 2022, 14.00 – 16.00 uur
‘ROUWVERWERKING EN CONTACT
MET JE DIERBARE OVERLEDENEN
een middag met inleiding en gesprek
m.m.v. Els Klompers en Frans Lap

 

Locatie: Bim van de Kleistraat 1, Oisterwijk
Kosten: € 20,-
Info: Lies Veens of Frans Lap T 013-5210707
info@devrijestroom.nl www.devrijestroom.nl