Superfijne HP 2 inhaalles gehad op 17 februari 2024 in ‘De Vrije Stroom’

In deze les hebben we weer twee mensen blij gemaakt dat ze de serie lessen konden afronden met een BEWIJS VAN DEELNAME HP 2.

KENNISMAKING MET ELKAAR
In de les bleek er meer gemeenschappelijks te zijn dan we tevoren wisten.
Bijzonder hoe men van heinde en ver komt en elkaar (h)erkent.

MEDITEREN MET HET THEMA ‘ZACHTHEID’
De liefdevolle meditatie door Frans deed iedereen zichtbaar goed.
Een fijne manier om alle zorgen even los te laten en in het ‘hier en nu’ te komen.
De openheid die dan ontstaat is een goede start om nieuwe leerstof met gemak op te nemen.

VOELEND CONTACT MAKEN
Door bewust dichterbij en veraf te ervaren komt er een vertrouwdheid, waarin het delen als vanzelf gaat.
De ervaring, dat de oude pijn er mag zijn, geeft opluchting.

DE PRAKTIJK VAN HOLISTIC PULSING:
In het praktisch uitwisselen werd veel ervaring gedeeld.
Als docenten leren we ook steeds weer bij.
Zowel van de demonstraties als van de vernieuwing die ieder vanuit zijn eigen praktijk meebrengt en deelt.

EEN BEELDENDE EVALUATIE
Met een symbolisch gebaar naar keuze sloten we de dag af:
een dansbeeldje als beeld van verbondenheid: je doet het samen.
een vlinderkaart als beeld van lichtheid:
alsof het gewicht van je schouders eraf was.
een bloemenemmertje als geschenk van dankbaarheid
en watten als ervaring van de zachte energie, die voelbaar aanwezig was door de hele cursusdag heen.
Het was een mooie ontspannende dag.

Ben je geïnteresseerd om ook de ontspanning van een HP sessie te ervaren:
Kom dan naar de
OPEN SPREEKUURAVOND VAN 4 APRIL van 20.00-21.30 uur
Afspreken tevoren is noodzakelijk.

Wie de HP opleiding wil volgen:
Op 6 april start er weer een nieuwe serie van 4 zaterdagen.
Data HP NIVEAU 1:
6-13 april, 11-18 mei 2024

Frans Lap en Lies Veens
‘De Vrije Stroom’
Oisterwijk
Tel 013-5210707