Verslag workshop “Genezen vanuit de Bron”

Door:  Frans Lap en Lies Veens
Datum: 14 juni 2014.

We waren met negen mensen, inclusief leiding. De verwachtingen waren divers. Sommigen waren nieuwsgierig, anderen kwamen voor verdere verdieping, weer anderen wilden zich laten verrassen.

Het eerste deel van de dag stond in het teken van de BRON. Ik heb uitgelegd dat de belangstelling hiervoor past in de Nieuwe Tijd, waar eenheid en verbondenheid in en vanuit de Bron centraal (gaan) staan. Je kunt meerdere namen geven aan de Bron, zoals: de alomvattende Eenheid, God, het Al, de allesdragende Liefde. Van oudsher waren we gewend God boven ons te plaatsen: wij zijn maar kleine zondige mensen. In onze tijd verandert dat snel. Steeds meer mensen hebben de ervaring van opgetild en gedragen te worden door iets heel groots in zichzelf, door Liefde. Die zit zo diep in ons verankerd, dat we het – op een bepaalde manier – ook zijn. Durf de eenheid te beleven, durf goddelijk, god te zijn. Zoals Mandela ooit zei: “Durf in je grootheid te gaan staan”. Het is als met de druppel: alleen is het maar een druppel, maar thuiskomend is hij druppel in de oceaan en tegelijkertijd de oceaan zelf. Dus een druppel met oceaankracht!! Of het beeld van het mooie puzzelstukje. Het is trots op zichzelf dat het zo mooi is, mooier dan vele anderen. Hij zet zich af tegen of vergelijkt zich met de anderen. Precies wat het ego graag doet. Maar eenmaal op zijn plek in de puzzel, krijgt hij zijn echte betekenis, komt hij thuis en is hij tegelijk stukje en het geheel van de puzzel.

In de oefeningen die volgden hebben we geprobeerd, door de aandacht naar binnen te brengen, (iets van) die Bron in onszelf te voelen. We keken naar bloemen in het midden, eerst vanuit het verstand en daarna vanuit de Bron. Het verschil was gigantisch. Vanuit het verstand was er geen eerbied voor de bloemen, maar waren ze object van analyse. Je kon er mee doen wat je wilde, er was geen verbinding. Het hoofd had het wel druk. Vanuit de Bron waren de bloemen zowel heel zelfstandig, met een eigen zijn dat respect verdiende, als helemaal één met de kijker. Er zat niets tussen. Dat was voor velen een nieuwe ervaring.
Vervolgens werd gewerkt in paren. Na zich eerst, ieder voor zich, sterk met de Bron verbonden te hebben, legde men de handen in elkaar en mocht de Bronenergie in ieder stromen naar de ander, met als enige opdracht: ‘ervaar wat je voelt’. Ook hier was het effect frappant. Sommigen ervoeren dat er een grote eenheid ontstond, waaruit het losmaken moeilijk was; anderen merkten juist dat ze tot een heel sterke ervaring van bij zichzelf zijn en groot worden kwamen, waarin alles opgelost was.
De uitwisseling was daarom ook leerzaam: je kunt niet tevoren zeggen wat er gebeurt als je vanuit de Bronliefde werkt!! Maar het is altijd goed of meer dan dat. Al moet je je altijd bewust blijven dat als die Bronenergie door jou , als persoon , heen gaat, je eigen projecties de kracht ervan kunnen verzwakken of vervormen.

Hiermee was de basis gelegd voor de middag, waar we, na een inleiding over ‘Wat is genezen?’, zouden gaan werken met GENEZEN VANUIT DE BRON.

De middag begon dus met een inleiding over ‘ genezen’. Wat is dat eigenlijk? Er zijn vele opvattingen over.
– Zo is de huidige “ gewone” , medische gezondheidszorg ontstaan in de tijd dat dualiteit en afgescheidenheid overheersende begrippen waren. Daardoor is voor het medische denken is genezen vooral geworden: bestrijden en repareren. Pijn en ziektes moeten er niet zijn, zijn vijanden die geëlimineerd moeten worden.
– In onze Nieuwe Tijd, waarin eenheid, liefde en verbondenheid de overheersende begrippen aan het worden zijn, zie je nieuwe vormen van genezen opkomen, die meer dáár aan beantwoorden. Bijv. men strijdt niet tegen maar verbindt zich met de ziekte en de kwaal, vraagt meer naar de (diepere) zin van dit ziek-zijn voor deze concrete mens. Men luistert, meer intuïtief, naar de kwaal: waarom die zich aandient en wat die te vertellen heeft over mij als mens (bijv. je loopt je verdriet voorbij), en wat die nodig heeft (bijv. neem meer tijd voor jezelf). Er wordt dus niet geanalyseerd, maar wel een gesprek gevoerd met de kwaal, alsof die een zelfstandig wezen is met een eigen bewustzijn en weten. Het bijzondere is dat dat ook echt werkt: er komen heel belangrijke reacties, die de genezing bevorderen of tot stand brengen. Hier wordt de kwaal of ziekte als boodschap gezien van de ziel aan de mens.
– ‘Genezen vanuit de Bron’ gaat nog een stap verder. Als therapeut verbind je je met de allerhoogste energie, met de Bron die in je en om je is. Die is uit zichzelf genezend, helend en scheppend. Je nodigt die energie uit om in en om de pijnplek of kwaal te gaan zitten en daar het liefdevolle, genezende werk te doen. De therapeut doet vervolgens eigenlijk niets anders dan in volle liefde de verbinding met de Bron-energie en met de ander sterk vasthouden. Als je het ziet doet de therapeut zelf schijnbaar niets.

We hebben de rest van de middag met dit ‘genezen vanuit de Bron’ gewerkt. Eerst ieder bij zichzelf , waarbij je dus zelf je pijnplek omhult met Bronenergie, en later in paren, waarbij de een de therapeutenrol heeft en de ander die van cliënt. De resultaten waren verrassend en opzienbarend. Enkele voorbeelden:
– Iemand werd zich bewust van de afwijzende houding naar een eigen oude kwaal; spontaan werd de kwaal ontvangen als erbij horend, acceptatie dus. Direct voelde de plek anders!
– Bij een ander veranderde de pijnplek twee keer van plaats onder de Bronenergie. Telkens ging de therapeut met de aandacht mee. De pijn werd zachter. Na een korte holistic pulsing-behandeling op afstand verdween de pijn nagenoeg.
– Iemand die heel moe was voelde die moeheid wegtrekken en werd gevuld met nieuwe energie.
– Een ander voelde veel warmte en werd bewust van de gewichten die op de schouders lagen en kreeg intuïtief door waar die voor stonden zodat er ook iets aan gedaan kon worden.
– Algemeen werd er weldadige energie ervaren tijdens de ‘behandelingen’.
Het verdient extra vermeld te worden dat dit resultaten waren waarbij de ‘therapeut’ alleen de Bronenergie liet werken!!!

Tijdens de evaluatie bleek dat ieder voldaan was, veel had ervaren en verrijkt naar huis ging. Voor iedereen had het de verwachting overstegen.

Voor mij, die de dag leidde, was het bijzonder te merken hoe verrassend en verschillend het genezen vanuit de Bron kan uitwerken. De Nieuwe Tijd is echt aangebroken!!!