"Volg je hart" coaching Frans Lap

Je hart volgen, een mooie maar hele klus.

Je hart volgen is al heel oud, maar lijkt vooral voorbestemd voor enkelingen die hun rugzak pakten en de wijde wereld in trokken.

In het dagelijkse leven kom je er niet of nauwelijks aan toe. Hier doe je wat je te doen hebt, thuis, op school, op je werk. En wat je moet doen ligt vaak al vast, zelfs ook het hoe. Je doet je plicht, maakt er het beste van en dat is vaak nog wel leuk ook en thuis in je vrije tijd probeer je nog te genieten van hobby, van elkaar, van TV en van nog veel meer.

Maar steeds meer mensen willen meer, meer kwaliteit, meer leven. Ze willen niet wat voorgeschoteld wordt of moet en ook geen controle, maar luisteren naar hun hart, naar wat hun hart hen ingeeft. En dat niet een keertje, maar elke dag en liefst altijd. Dat vraagt een totale ommekeer in jezelf. Ook gaat het in tegen wat gebruikelijk is. Dat maakt het niet gemakkelijk. Toch zijn sommigen daar al jaren mee bezig. Tegen de stroom in, om hen heen en in zichzelf. Ook in zichzelf. Want in iedereen zitten de patronen, normen, oordelen van het oude. Ook daar moet je mee rondkomen als je ‘van harte’ wilt gaan leven en werken.

Maar wie eenmaal het contact met zijn hart, of ziel of kern heeft ervaren, weet dat het thuiskomen is. Die wil niet meer terug naar het oude en gaat ervoor, hoe moeilijk ook.

 

Je hart volgen, hoe ziet dat eruit?

Vanuit je hart leven en reageren betekent:

  • anders in je relatie gaan staan, waar bijv. vaak machtspelletjes gespeeld worden, onbewust en vaak met goede bedoelingen.
  • anders naar je kinderen gaan kijken en naar hun gedrag, veel meer met hén, met hun hart verbonden zijn dan met de opvoedkundige eisen en de daarbij horende rollen.
  • anders naar jezelf gaan kijken, bewust zijn dat je goed bent, de moeite waard en daarvoor geen goedkeuring nodig hebt. Je ongewenste gevoelens niet wegstoppen, maar ze omarmen. Angsten, relatieproblemen, de weg kwijt zijn, verdriet, burn-out, al dit soort lastige dingen en hun fysieke gevolgen proberen op te lossen vanuit hernieuwd contact met je hart. Mild en niet veroordelend zijn naar jezelf en naar anderen.
  • anders in je werk gaan staan, geld en prestatie niet primair stellen, maar hart hebben voor je werk. Het werk tot je passie maken of je passie tot je werk, waardoor je leven verrijkt wordt. Hart hebben voor het wel en wee van je directe collega’s en voor wie boven je en onder je staan. Hart hebben voor je klanten: hen voorzien van een goed en eerlijk product of dienst. Hart hebben voor de wereld door een gezonde, waardevolle bijdrage aan het welzijn van mensen en aarde.

 

Wat kun je van mij verwachten in dit proces?

 

Het is mijn passie om mensen in dit proces te ondersteunen door ervaringen met de harteverbinding te laten op doen, innerlijke en uiterlijke blokkades te helpen slechten, nieuwe wegen te laten ontdekken of hoe ook. Kortom om samen te groeien naar vrije mensen die leven en werken vanuit hun hart.

Ik maak daarbij gebruik van het verhelderende en verdiepende gesprek, maar ik werk ook met de intuïtie, met spontaan opkomende beelden en gevoelens bij de ander, met lichaamswerk en magnetiseren, met meditatie en pendelen. Mijn ervaring is dat deze werkwijze snel, diep en effectief is.

Coachingsbijeenkomsten vinden plaats in de praktijk van de Vrije Stroom, tenzij anders overeengekomen, en kosten €80,00 per uur.

Wie ben ik?

Laatst vroeg iemand mij: Wie ben je? Ik zei: Ik ben Frans Lap en woon in Oisterwijk. Toen zei zij: Maar wie ben je? Ik zei: IK ben nu volg-je-hart coach, maar was hiervoor therapeut, intervisor, supervisor, coach, docent, geestelijk verzorger, vormingswerker. Toen zei ze: Maar wie ben jij? Ik zei: echtgenoot en vader, schrijver, ik zing en werk met glas in lood.

Toen werd het even stil. Ze vroeg opnieuw, indringend: Wie ben je? Nu gebeurde er iets nieuws in me. Mijn denken hield op met ratelen. Ik zakte in mijn hart en mijn buik. Het werd daar heel stil. Toen begon er iets vanuit mijn bekken te groeien, een kracht, een hele grote Liefde die helemaal door me heen ging. Ik voelde me gedragen en opgetild en tegelijk sterk aarde-verbonden. Voelde me met haar en alles verbonden. Ik kwam helemaal Thuis. Stamelend zei ik: "ik ben"