“We doen het samen” Danklied door Suzanne Lap : zie you tube video

“DE VRIJE STROOM”
HOLISTIC PULSING OISTERWIJK

OPEN DAG PRAKTIJK EN OPLEIDING
ZATERDAG 2 SEPTEMBER. 2023
van 14.00-16.00 uur
Locatie:
Bim van der Kleistraat 1, Oisterwijk.
INFO over HP en een korte gratis sessie.
KENNISMAKING met de docenten Frans Lap en Lies Veens en Hans Lentz .

Zie verder voor het najaarprogramma 2023 en de introductie video (YouTube)
www.devrijestroom.nl
Opgave: liesveens@gmail.com