ZOU JE MIIJ HOLISTIC PULSEN WILLEN LEREN?


Deze vraag kwam van een elfjarige jongen, die erg geïnteresseerd was.

Hij was zo gemotiveerd dat hij zelfs een presentatie over Holistic Pulsing hield als basisschoolleerling.

Compleet met een behandeltafel in de klas.
Er waren gelijk liefhebbers die graag aan de demonstratie mee wilden werken.

Zelf had hij ermee kennisgemaakt door zijn moeder.
Hij had ervaren dat hij er ontspannen en rustig van werd.
Zeker als de stress van wat er allemaal van je verwacht wordt als jongere op school en stage soms wat teveel was.

Dit wilde hij ook graag leren.
Door het pulsen zelf te doen komt er ook bij jezelf rust, ontdekte hij.

Hij wilde er alles van weten.
Over Tovi Browning: de grondlegster van HP.
Welke pulsen er allemaal waren.
En waarvoor het goed zou zijn.

Deze vraag wilde ik graag honoreren.
Samen met een andere leerling, die iets ouder was, volgden er gedurende 5,5 jaar vele fijne lesuren.

Maandag 29 juni volgt de afronding met de vrijestroomvlag uit.
Het jongerendiploma zal uitgereikt worden.

Voor mij als lesgever een bijzonder moment van loslaten.
Elke les verwonderde ik me over het respect en de zorgzaamheid, waarmee geoefend werd.
En over de leergierigheid om er steeds meer van te weten.

Ik ben blij, dat ik dit proces naar volwassenwording zo spelenderwijs heb mee mogen begeleiden.

Holistic Pulsing kan helpend zijn om de balans in jezelf te vinden.
In het bijzonder voor de gevoelige mens, voor wie het leven heel intens kan zijn.

Informatie over lessen in Holistic Pulsing voor jong en oud:
Bel naar Lies Veens
T 06-222 52 103

Welkom op 5 SEPTEMBER 2020 van 14.00-16.00 uur
In deze INLOOPDAG kun je kennismaken met alle activiteiten van scholing tot bijscholing.
www.devrijestroom.nl